ENG
位 置
售 價
租 金
建 築 面 積
層數
2023-03-30
大埔 頌雅苑 A座 頌真閣 32樓 7室, 583呎
HK$ 428 萬
詳情
2023-03-30
大埔 昌運中心 第01座 富昌閣 27樓 F室, 451呎
HK$ 506 萬
詳情
2023-03-30
大埔 大埔中心 第18座 7樓 F室, 508呎
HK$ 518 萬
詳情
2023-03-30
大埔 麗和閣 20樓 D室, 539呎
HK$ 525 萬
詳情
2023-03-30
大埔 大埔中心 第02座 32樓 H室, 551呎
HK$ 560 萬
詳情
2023-03-30
大埔 大埔寶馬山 第05座 5樓 D室, 946呎
HK$ 870 萬
詳情
2023-03-30
大埔 雲匯 第06座 18樓 B1室
HK$ 473 萬
詳情
2023-03-30
大埔 嘉熙 第03座 16樓 F室
HK$ 688 萬
詳情
2023-03-30
大埔 逸瓏灣 II 第11座 7樓 C室
HK$ 1063.8 萬
詳情
2023-03-30
大埔 新圍仔17號 2樓
HK$ 510 萬
詳情
2023-03-30
大埔 瑞祥樓 1樓 F室
HK$ 300 萬
詳情
2023-03-30
大埔 日榮花園 1樓 235室
HK$ 480 萬
詳情
2023-03-30
大埔 頌雅苑 A座 頌真閣 34樓 10室, 583呎
HK$ 463 萬
詳情
暉曜花園
建築面積 1338 呎
實用面積 1090 呎
售$ 1500 萬 / 租$ 30000
汀角
建築面積 700 呎
實用面積 --
售$ 650 萬 / 租$ --
鳳園
建築面積 500 呎
實用面積 --
售$ 395 萬 / 租$ 9500
景雅苑
建築面積 710 呎
實用面積 554 呎
售$ 460 萬 / 租$ --
備註:
景雅苑 A座 景欣閣
建築面積 514 呎
實用面積 401 呎
售$ 500 萬 / 租$ 12800
備註:
坑下莆
建築面積 700 呎
實用面積 --
售$ 470 萬 / 租$ --
備註:
寶湖花園
建築面積 424 呎
實用面積 343 呎
售$ 500 萬 / 租$ --
備註:
新峰花園 第02期
建 1080 呎
實 865 呎
租金 HK$ 23000
鳳園
建 500 呎
實 --
租金 HK$ 9500
翠屏花園
建 174 呎 [未核實]
實 --
租金 HK$ 10000
大埔中心
建 433 呎
實 313 呎
租金 HK$ 13000
龍尾
建 700 呎
實 --
租金 HK$ 11000
帝欣苑
建 1163 呎
實 986 呎
租金 HK$ 23500